Folium
Оцифрування книг: фонди рідкісних та цінних видань. Сучасні рішення та можливості взаємодії.

Навіщо сканувати книги?

rare booksЩороку все менше людей знаходять час для відвідин бібліотек з метою пошуку інформації, а частіше використовують пошукові системи, електронні каталоги, цифрові архіви. Щоб стати важливим джерелом знань бібліотека мусить бути доступною і оперативно реагувати на читацькі потреби. Також, бібліотека повинна виконувати й іншу функцію – надійного збереження наявних фондів, що особливо актуально для відділів рідкісних та цінних видань.

Деякі з цих цінних та рідкісних документів існують в єдиному екземплярі, однак є затребуваними не лише українськими дослідниками і науковцями, але й фахівцями з-за кордону. Щоправда, час та людський фактор негативно позначаються на фізичному стані цих матеріалів, а тому доступ до них дуже обмежений. Використання ж оцифрованих книг в читальному залі бібліотеки чи через мережу Internet допомагає зберегти оригінали, захистити від повної втрати, одночасно задовольняючи  потребу користувачів в доступі до них.

Найбільші бібліотеки Північної Америки та Європейського континенту вже прийшли до думки, що фонди бібліотеки не можна приховувати, а навпаки – необхідно надавати вільний доступ (безкоштовний, або умовно платний) до їх електронних копій через мережу Інтернет задля розширення  світогляду у молоді, підтримки досліджень науковців, підняття престижу та популярності самої бібліотеки, поширення інформації про культурні цінності країни, підтримки статусу країни в світі, оптимізації бібліотечної справи в цілому.

Що треба знати про сканування книг?

Оцифрування книг, як і будь-яка сучасна технологія, не стоїть на місці. Найбільші бібліотеки світу щонайменше 20 років проводять такі роботи. За цей час виробились вимоги до обладнання та технологій, використовуваних при оцифруванні.

Основними вимогами до електронних ресурсів бібліотек є:

 • суворо впорядкований вихідний масив образів;
 • автентичність графічних образів оригіналу;
 • відсутність дублів, пропусків, образів з частковою втратою інформації, геометричними викривленнями;
 • придатність електронного ресурсу для використання в програмах перегляду в читальних залах, Інтернеті та в якості страхової копії.

До самих графічних образів вимоги наступні:

 • рівномірне освітлення без полисків та тіні від палітурки;
 • рівні геометричні розміри образів сторінок книги (за винятком вклейок нестандартного розміру);
 • орієнтація по тексту (нахил тексту не більше за 0,5 градусу);
 • відсутність викривлення тексту (в тому числі на згині сторінки);
 • однакова глибина і насиченість кольору сторінок; 
 • нумерація сторінок не повинна перериватись (за винятком порушення нумерації в оригіналі);
 • чітке фокусування зображення;
 • неприпустима втрата інформації.

rare books scanning
Обладнання для оцифрування

Сканування книг повинно проводитись на спеціалізованих сканерах, які повністю виключають інфрачервоне та ультрафіолетове освітлення оригіналу, а також псування палітурки та сторінок книг, для цього сканування повинно виконуватись безконтактним способом при спеціальному «холодному» (діодному) освітленні.

При скануванні книг з ветхою палітуркою обов’язковою умовою є використання колиски, яка виключає перегин палітурки. У випадку, якщо кут розкриття книги обмежений, її сканування необхідно виконувати з використанням підставки з кутом розкриття 90 градусів.

Створення копій з роздільною здатністю 300 dpi дає можливість забезпечення базового доступу до вмісту матеріалів. При оцифруванні книг може допускатися роздільна здатність від 400 до 600 DPI, щоб забезпечити якісне оптичне розпізнавання тексту або поліпшити розпізнавання артефактів на оригіналі.

Вимоги до формату файлів: TIFF 6 format, uncompressed.  

Як зберігати електронні книги? 

e-books

Перший варіант - мастер-копія з високою роздільною здатністю (300-600 dpi), яка має надійно зберігатися та не надається широкому колу читачів. Вона може бути використана бібліотекою, наприклад, для якісного друку втраченої сторінки чи передруку книги, створення страхової копії на мікрофіші. Використання мастер-копії сторонніми особами не допускається, тому вона зберігається таким чином, щоб захистити від несанкціонованого доступу.

Другий варіант – електронна читацька копія. Вона має меншу роздільну здатність: попри її читабельність – якість зображення недостатня для друку. Файли зберігаються в форматах PDF, DJVU чи JPG. Ці електронні копії можуть бути переглянуті тільки в електронному читальному залі бібліотеки без права копіювання, сторінки помічені водяними знаками, що унеможливлює їх незаконний передрук. Варто зазначити, що електронними примірниками видань можуть одночасно користуватися одразу декілька відвідувачів, а значить – це підвищить задоволеність читацьких потреб.

Сканувати самостійно чи з професіоналами?

Для того, щоб процес оцифрування книг та подальшої обробки образів відповідав вищевказаним вимогам, навіть найбільші бібліотеки звертаються до спеціалізованих компаній-виконавців. Масштабне ж виконання робіт тільки силами бібліотеки видається нераціональним, оскільки вимагатиме:

 • розширення штату працівників: наймання та навчання операторів сканування, операторів обробки та перевірки якості зображень, технічного персоналу для обслуговування техніки, програмістів;
 • закупівлі дорогих професійних сканерів декількох форматів (вартість якого становить від $30 000 до $50 000 за одиницю), комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення.

Наявність високоякісних, виконаних з дотриманням вищевказаних вимог, електронних копій цінних видань, особливо тих, які становлять культурну та історичну цінність є передумовою для можливості розміщення їх в таких всесвітньовідомих електронних ресурсах як Europeana, World Digital Library, Global Memory Net, тощо, які мають жорсткі вимоги до якості представлених зображень.

Поширеним явищем в світі є купівля-продаж, обмін електронних книг між різними бібліотеками (з дотриманням авторських прав та прав власності). Бібліотеки можуть обмінюватись не тільки електронними образами, але й бібліографічними описами до них. Популярним явищем є створення єдиного (корпоративного) каталогу декількох бібліотечних установ, наприклад в межах ЦБС або всієї країни.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що реалізація робіт з високоякісного оцифрування книг виводить бібліотеку на якісно новий рівень обслуговування відвідувачів.