Folium
Електронний архів: мета створення

Регулярні дослідження, що проводяться в Україні, свідчать, що більшість користувачів виділяють такі переваги безпаперових технологій як: економія часу співробітників, коштів підприємств, підвищення ефективності роботи та можливість спільної роботи з документами.

Електронний архів - гарант забезпечення повноцінного обліку та зберігання документів підприємства

 • documents

  Створення страхового фонду облікової документації (захист від пожежі, втрати, розкрадання, псування).
 • Скорочення кількості облікових документів на паперових носіях (наприклад, інвентарні книги, описи).
 • Забезпечення збереження стародруків, рідкісних і особливо цінних документів (використання яких у паперовому вигляді призводить до зношення і подальшого знищення документа - рідкісні книги, архівні справи).
 • Організація зберігання електронних документів в компактному вигляді.
 • Отримання необмеженого числа копій документів у паперовому та електронному вигляді без звернення до паперового оригіналу (наприклад, для видачі за запитами громадян, для відправки в підзвітні підрозділи).
 • Забезпечення можливості довгострокового зберігання документів і доступу до них.


 
Електронний архів - засіб оптимізації роботи з документами на підприємстві

 • Організація одночасної роботи з електронними документами декількох користувачів.
 • Розмежування прав доступу користувачів до інформації.
 • Забезпечення інформаційної безпеки.
 • Скорочення часу обробки запитів, пошук інформації.
 • Збільшення оперативності доступу до інформації.
 • Забезпечення оперативного пошуку і доступу до документів страхового фонду документації в кризових ситуаціях.
 • Створення широких можливостей публічного доступу до архівних документів історичного , культурного і наукового спадщини.


Результат використання електронного архіву виражається в:

 1. Підвищенні рівня інформаційного забезпечення населення.
 2. Підвищенні рівня якості прийняття рішень.
 3. Виключення ризику, пов'язаного з «людським фактором».
 4. Наступності поколінь фахівців.
 5. Економії офісних площ для зберігання документів.
 6. Скорочення витрат на утримання штату співробітників, що працюють з паперовими та електронними документами.
 7. Прозорості стану справ у філіях та віддалених офісах.
 8. Використанні електронного архіву як нематеріального активу при продажу підприємства, злиттях і поглинаннях (особливо актуально для промисловості, нафтогазового комплексу, коли в документах містяться відомості для стратегічного планування, наприклад, результати геологічної розвідки родовищ, креслення конструкцій літаків тощо).
 9. Бистрому підборі та пошуку документів в екстрених ситуаціях.
 10. Можливості проведення НДДКР (тільки вивчивши попередній досвід наукових досліджень , можна успішно рухатися вперед).


Замовити експертизу для оцінки вартості проекту «Електронний архів» на вашому підприємстві можна тут.

Ключові слова :