Folium
Глосарій

3D фото-об'єкт
Графічний об'єкт в електронному вигляді, що представляє собою серію кадрів, об'єднаних в один об'єкт. Переглядаючи 3d-об'єкт, користувач має можливість віртуально повертати його в різних напрямках, розглядаючи з усіх боків. Якісна фотозйомка та професійна обробка матеріалів дозволяє роздивитися найменші деталі.


Архівний документ
Документ, що зберігається або підлягає збереженню в силу його значущості для суспільства і одно має цінність для власника.


Веб-браузер
Програма навігації та перегляду ресурсів мережі, яка дозволяє робити запит і переглядати файли в Інтернеті. Найчастіше до неї додаються пакети поштових програм та програм, що розширюють можливості користувача.


Веб-інтерфейс
Фактично, це те, що бачить користувач на сайті в вікні свого браузера. Він дозволяє взаємодіяти з різними програмами через браузер. Веб-інтерфейси (web-interfaces) зручні тим, що дають можливість вести спільну роботу співробітникам, які не перебувають в одному офісі (наприклад, веб-інтерфейси часто використовуються для заповнення різних баз даних).

Віртуальний тур
Це 360-градусне зображення навколишнього простору, пристосоване для перегляду на моніторі комп'ютера. Вона дає можливість користувачеві в інтерактивному режимі розглянути будь-яку ділянку навколишнього простору і створює таким чином ефект повної присутності.


Графічний формат
Це спосіб запису графічної інформації. Графічні формати файлів призначені для зберігання нерухомих зображень, таких як книги, фотографії, картини і малюнки.


Інформаційно-пошукова система
Програмно-апаратний комплекс з веб-інтерфейсом, що надає можливість пошуку інформації в Мережі.
Програмний (апаратно-програмний) комплекс, що виконує функції:
- зберігання великих обсягів інформації;
- автоматизованого пошуку по заданих критеріях необхідної інформації;
- додавання, видалення і зміни збереженої інформації;
- виведення інформації в зручному для користувача вигляді.

Індексування документів
Це завдання присвоєння документам (їх копіям, графічним образам, електронним файлам документів), що дозволяють швидко класифікувати, сортувати та шукати інформацію в архіві, що міститься в документах, в архіві без перегляду самого документа. Найбільш простою формою індексування є картотека у звичайній бібліотеці, яка дозволяє знайти потрібну книгу без фізичного доступу до самого носія.


Мікрографія
Це технологія прямої репродукції (перенесення) документальної інформації на світлочутливому плівковому матеріалі зі значним, до 150 крат, зменшенням відносно оригіналу.

Метадані
Структуровані дані, що представляють собою характеристики описуваних сутностей для цілей їх ідентифікації, пошуку, оцінки, управління ними.


Обробка зображень
Технологічний процес обробки інформації, для якого вхідні дані представлені графічними об'єктами (зображеннями), наприклад, фотографіями або відеокадрами. Обробка зображень може здійснюватися як для отримання зображення на виході (наприклад, підготовка до поліграфічного тиражування), так і для отримання іншої інформації (наприклад, розпізнавання тексту і т. д.).


Оцифрування
Процес перетворення інформації на матеріальному носії (у тому числі поданої у вигляді паперового документа або мікрофільму), в цифрову форму (як правило - комп'ютерні (електронні) файли).


Промисловий сканер
Сканер, конструктивно оптимізований для обробки великих обсягів і потоків документів з високою продуктивністю. Характеризується промисловий сканер високою надійністю, тривалим (10 років і більше) строком експлуатації, простотою конструкції, високою ремонтопридатністю (можливістю заміни окремих деталей без заміни великих блоків) і низькими наведеними сервісними витратами.


Планетарний сканер
Безконтактний сканер, що використовує принцип фокусування зображення об'єкта (документа) на фотоприймальній скануючій голівці, розташованої на відстані (як правило, над об'єктом сканування). До сканерів планетарного типу відносяться книжкові сканери (для сканування книг і зброшурованих документів) та комплекси високоякісного сканування (для сканування цінних та історичних оригіналів, картин, об'єктів мистецтва).


Поточний сканер
Використовуються для сканування неброшурованих документів. Сучасні моделі здатні обробляти документи з дуже високою швидкістю - до 320 сторінок на хвилину.


Переведення документів в електронний вигляд
Процес перетворення інформації, що міститься в документах на матеріальному носії (папір, фотоплівка, скло і т.д.), в електронний формат.


Сканування
Процес порядкового перетворення виду графічного об'єкта (у тому числі паперового документа, мікроформи, тривимірного об'єкта), у цифрове зображення (зазвичай - в комп'ютерні файли растрового графічного формату).


Електронний образ
Електронний файл растрового формату, що містить графічне представлення документа.


Електронний архів
Програмно-технічний комплекс, призначений для прийому, довготривалого зберігання і використання електронної інформації.